Škola stranih jezika Elephant Studio

EVROPSKI STANDARDI

Elephant Studio prati trendove i predavanja i kursevi stranih jezika prate najsavremenije evropske standarde

NAŠ TIM – VAŠ USPEH

 

Elephant studio investira u svoj tim predavača dodatnim edukacijama i na taj način im omogućava da idu u korak sa najnovijim svetskim trendovima u oblasti podučavanja i učenja stranih jezika.

MALE GRUPE UČENIKA

 

Na svim našim kursevim jezika i na svim nivoima akcenat je na razvijanju sposobnosti veština komunikacije. To postižemo kroz adekvatno prilagođavanje vokabulara svakom nivou.

EVROPSKI STANDARDI

Elephant Studio prati trendove i predavanja i kursevi stranih jezika prate najsavremenije evropske standarde

NAŠ TIM – VAŠ USPEH

Elephant studio investira u svoj tim predavača dodatnim edukacijama i na taj način im omogućava da idu u korak sa najnovijim svetskim trendovima u oblasti podučavanja i učenja stranih jezika.

MALE GRUPE UČENIKA

Na svim našim kursevim jezika i na svim nivoima akcenat je na razvijanju sposobnosti veština komunikacije. To postižemo kroz adekvatno prilagođavanje vokabulara svakom nivou.

Adrese